صفحه اصلی  |   مشاوره  |   عضويت درسايت  | ارتباط با ما  |  ثبت نام در آزمون  | سايتهاي مفيد

Home page

مرکز آموزش از راه دور ثمین      
وزارت آموزش و پرورش
اداره کل مدارس خارج از کشور
 
t e s t c e n t e r .i r
 

«« --------- معرفی رشته های دانشگاهی شاخه علوم انسانی----------»»

باستان شناسی علوم اقتصادی علوم اقتصادی اقتصاد حمل ونقل علوم اجتماعی
الهیات و معارف اسلامی علوم ارتباطات اجتماعی فلسفه فقه و حقوق اسلامی فقه و اصول
حسابداری حسابرسی حسابداری مالیاتی حسابداری حقوقی کنسولی مدیریت جهانگردی و هتلداری
جغرافیای انسانی جغرافی کاردانی حسابداری کارشناسی معارف اسلامی کتابداری
مددکاری اجتماعی مدیریت مدریت بازرگانی کاردانی بیمه مدیریت دولتی
کاردانی مدیریت بازرگانی کاردانی مدیریت صنعتی مدیریت خاص مدیریت صنعتی مطالعات خانواده
علوم قضایی علوم قرآن و حدیث علوم اقتصاد  اقتصاد کشاورزی علوم انتظامی کودکان استثنایی
امور دفتری منشیگری کاردانی امور مالی و مالیاتی مدیریت امور بانکی راهنمایی و مشاوره روابط سیاسی
روانشناسی علوم سیاسی تربیت بدنی تربیت معلم قرآن مجید علوم تربیتی
تاریخ زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات فارسی