صفحه اصلی  |   مشاوره  |   عضويت درسايت  | ارتباط با ما  |  ثبت نام در آزمون  | سايتهاي مفيد

Home page

مرکز آموزش از راه دور ثمین      
وزارت آموزش و پرورش
اداره کل مدارس خارج از کشور
 
t e s t c e n t e r .i r
 

«« --------- معرفی رشته های دانشگاهی شاخه علوم تجربی----------»»

دبیر جغرافیا دامپروری اقتصاد کشاورزی فضای سبز
خاک شناسی علوم دامی شیمی باغبانی
زراعت تکنولوژی پرتو شناسی جنگلداری گیاه پزشکی
ارشد اپید میولوژی پرورش طیور صنایع غذایی شیلات
ارشد فیزیو تراپی ارشد فیزیولوژی تکنولوژی پرتو درمانی کاردانی تکنولوژی پزشکی هسته ای
بهداشت حرفه ای ارشد مدیریت توانبخشی علوم تشریحی اعضاء مصنوعی
بهداشت حرفه ای بهداشت محیط بینایی سنجی دامپزشکی
گیاهان دارویی گفتار درمانی دارو سازی دندانپزشکی
ارشد ناپیوسته خون شناسی و بانک خون فیزیوتراپی فوریت های پزشکی قارچ شناسی پزشکی
کشاورزی کاردرمانی ارشد ناپیوسته  ژنتیک انسانی هوشبری
مدارک پزشکی مامایی منابع طبیعی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی
مددکاری اجتماعی ارشد خدمات پرستاری علوم آزمایشگاهی علوم تغذیه
زیست شناسی عمومی ارشد ناپیوسته پزشکی ورزشی رادیولوژی ارشد ناپیوسته رفاه اجتماعی
ارشد ناپیوسته سم شناسی شنوایی سنجی پزشکی پرستاری
    ارشد ناپیوسته ویروس شناسی زمین شناسی